Narzędzia:

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 04-11-2016 godz. 20:01:46

Poprawka 1, 7, 15

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0
1 0 0 0 0 1