Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-11-2016 godz. 19:56:22

Poprawka 31

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 52 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 0 0 0 0 1