Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dnia 21-10-2016 godz. 12:47:03

Poprawka 1, 8

Za: 4 Przeciw: 73 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 4 48 3 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 0 24 1 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 1 2 0
1 0 0 0 0 1