Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

Dnia 21-10-2016 godz. 13:10:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 51 0 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 23 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 0 0 0 0 1