Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dnia 21-10-2016 godz. 13:10:14

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 25 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 0 0 0 0 1