Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Dnia 21-10-2016 godz. 13:01:35

Wniosek mniejszości 3, 8

Za: 26 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 0 54 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 24 0 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0
1 0 0 0 0 1