Narzędzia:

Drugie czytanie projektu apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa

Dnia 21-10-2016 godz. 12:59:18

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 49 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 49 1 3 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 0 25 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 3 0 0
1 0 0 0 0 1