Narzędzia:

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Dnia 21-10-2016 godz. 12:19:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 55 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 2 25 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 2 0 0
1 0 0 0 0 1