Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Dnia 06-10-2016 godz. 12:31:15

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 47 47 0 0 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 1 22 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1
1 1 1 0 0 0