Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dnia 06-10-2016 godz. 12:26:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 46 46 0 0 17
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 23 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1
1 1 1 0 0 0