Narzędzia:

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dnia 06-10-2016 godz. 12:24:05

Poprawka 1-4, 9-17, 19, 20, 22-34, 36, 38-44

Za: 69 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 44 44 0 0 19
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 22 1 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1
1 1 1 0 0 0