Narzędzia:

Dnia 06-10-2016 godz. 09:04:23

Za: 41 Przeciw: 15 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 44
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 40 40 0 0 23
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 13 0 13 0 20
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1
1 1 1 0 0 0