Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 22-09-2016 godz. 21:36:05

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 67 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 57 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 9 14 3 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2
1 0 0 0 0 1