Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Dnia 24-05-2012 godz. 09:15:04

Poprawka 6

Za: 3 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 7