Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Dnia 24-05-2012 godz. 09:21:28

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 65 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 5