Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Dnia 24-05-2012 godz. 09:19:26

Poprawka 19

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 7