Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Dnia 24-05-2012 godz. 09:16:52

Poprawka 10

Za: 62 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 7
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 29 0 0 29 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 0 2 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0