Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Dnia 24-05-2012 godz. 09:15:30

Poprawka 7

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 8