Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Dnia 04-08-2016 godz. 12:47:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 61 61 0 0 2
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 27 1 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1
1 1 0 0 1 0