Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe

Dnia 04-08-2016 godz. 12:40:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 60 60 0 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 1 26 1 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1
1 1 0 0 1 0