Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

Dnia 04-08-2016 godz. 09:57:50

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 60 58 0 2 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 24 0 1 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0
1 1 1 0 0 0