Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-07-2016 godz. 14:49:50

Poprawka 1

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2
1 1 1 0 0 0