Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Dnia 21-07-2016 godz. 14:48:05

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 52 0 1 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 27 1 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2
1 1 1 0 0 0