Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 21-07-2016 godz. 09:50:00

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 66 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 61 61 0 0 2
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 3 27 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 2 0 0
1 1 1 0 0 0