Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 21-07-2016 godz. 09:48:00

Poprawka 61

Za: 65 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 61 60 0 1 2
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 3 27 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0