Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 21-07-2016 godz. 09:46:39

Poprawka 58

Za: 31 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 61 0 61 0 2
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 29 0 1 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0
1 1 0 1 0 0