Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 21-07-2016 godz. 09:45:29

Poprawka 53

Za: 31 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 0 59 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 29 0 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0
1 1 0 1 0 0