Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 21-07-2016 godz. 09:28:22

Poprawka 2

Za: 33 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 60 0 60 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 29 0 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 1 1 0 0 0