Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 21-07-2016 godz. 09:36:39

Poprawka 22

Za: 33 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 60 1 59 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 30 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0
1 1 0 1 0 0