Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 21-07-2016 godz. 09:34:28

Poprawka 17

Za: 93 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 60 59 1 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 30 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 1 1 0 0 0