Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 21-07-2016 godz. 09:32:25

Poprawka 13

Za: 63 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 60 60 0 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 2 27 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0
1 1 0 1 0 0