Narzędzia:

Dnia 07-07-2016 godz. 17:11:38

Za: 23 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 30
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 47 1 45 1 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 21 21 0 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2
1 1 0 0 1 0