Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian

Dnia 07-07-2016 godz. 11:13:34

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 71 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 14 5 10 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0
1 1 0 1 0 0