Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian

Dnia 07-07-2016 godz. 11:13:06

Poprawka

Za: 26 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 0 55 1 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 25 1 3 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 1 2 0
1 1 1 0 0 0