Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-07-2016 godz. 21:52:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 69 Przeciw: 15 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 9 13 5 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 2 0 0
1 1 1 0 0 0