Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Dnia 07-07-2016 godz. 21:50:02

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 27 0 1 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 1 1 0 0 0