Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Dnia 07-07-2016 godz. 21:47:04

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 30 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 0 56 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 27 1 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0
1 1 1 0 0 0