Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-07-2016 godz. 21:36:32

Poprawka 2

Za: 82 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 52 4 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 26 2 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 1 1 0 0 0