Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-07-2016 godz. 21:35:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 2 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 1 51 1 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 1 24 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 3 0 0
1 1 0 1 0 0