Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Dnia 07-07-2016 godz. 21:33:58

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 57 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 0 27 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 2 0 0
1 1 1 0 0 0