Narzędzia:

Zmiana w składzie komisji senackiej

Dnia 07-07-2016 godz. 21:31:36

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 86 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 57 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 26 1 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0
1 1 1 0 0 0