Narzędzia:

Dnia 07-07-2016 godz. 20:49:42

Za: 40 Przeciw: 15 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 44
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 38 38 0 0 25
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 14 0 14 0 19
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0