Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2016 godz. 20:53:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 0 23 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1
1 0 0 0 0 1