Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2016 godz. 20:53:18

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 0 54 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 22 1 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1
1 0 0 0 0 1