Narzędzia:

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Dnia 24-06-2016 godz. 14:24:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 55 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 0 20 0 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 3 0 0
1 0 0 0 0 1