Narzędzia:

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Dnia 24-06-2016 godz. 14:23:43

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 22 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 0 55 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 20 0 0 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0
1 0 0 0 0 1