Narzędzia:

Dnia 23-05-2012 godz. 10:16:58

Za: 29 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10