Narzędzia:

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych

Dnia 16-06-2016 godz. 19:30:57

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 30 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 1 52 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 27 0 1 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0
1 1 0 1 0 0