Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 16-06-2016 godz. 19:23:17

Poprawka 4

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 27 0 1 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 1 1 0 0 0