Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 16-06-2016 godz. 19:47:48

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 55 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 52 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 0 27 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0
1 1 1 0 0 0